• Potrzebujesz pomocy napisz: e-mail: pomoc@fundacjaart.pl

  lub poradnia@fundacjaart.pl

  Możesz również zadzwonić: 885 55 22 22

 • Menu

  Baza Wiedzy

  Czy stosuję ukryte teorie osobowości?

  Zanim udzielisz odpowiedzi na to pytanie, warto zrozumieć, czym są ukryte teorie osobowości. Posłuchaj zatem pewnej historii z sali sądowej. Jej bohaterem jest pokrzywdzony – p. Andrzej, który doświadczał przemocy fizycznej i psychicznej ze strony partnerki – p. Anny. Pan Andrzej to nieatrakcyjny mężczyzna. Mówi powoli, nieśmiało, zastanawia się nad wypowiadanymi słowami, często ucieka ze [...]

  Tendencyjne posługiwanie się syndromem bitych kobiet (SBK) w postępowaniach procesowych

  Problematyka dotycząca przemocy w związkach partnerskich oraz w rodzinie jest skomplikowana i trudna. U podstaw wielu działań agresywnych znajdują się czynniki genetyczne, neurobiologiczne, neuropsychologiczne, psychologiczne, środowiskowe oraz sytuacyjne. Występowanie zachowań przemocowych zależy od specyficznej ich konfiguracji, wzajemnego oddziaływania, jego siły i intensywności. Podobnie złożone w swej istocie jest postępowanie osób doświadczających przemocy i pozostających w [...]

  Jakie narcystyczne mechanizmy obronne wyróżniamy?

  Są to m.in.: Zaprzeczenie Zniekształcenie Rozszczepienie Prymitywna idealizacja   Spójrzmy na pierwszy z tych mechanizmów, czyli zaprzeczenie. Oznacza ono fałszowanie określonych aspektów rzeczywistości zewnętrznej lub własnego doświadczenia poprzez nieprzyjmowanie do wiadomości określonych faktów. Osoba spostrzegając rzeczywistość, unika jednocześnie uświadomienia sobie jej przykrych aspektów. Mechanizm ten stanowi także formę obrony polegającą na negacji wypartego przeżycia, jednak [...]

  Jak działają neurotyczne mechanizmy obronne?

  Wśród neurotycznych mechanizmów obronnych wyróżniamy m.in.: Przemieszczenie Intelektualizację Izolację Racjonalizację Reakcję upozorowaną Wyparcie Anulowanie     Na czym polega przemieszczenie? To nieświadome przenoszenie w pełni świadomych, własnych, negatywnych uczuć lub agresywnych reakcji, zachowań np.: z jednej osoby, postrzeganej jako bardziej niebezpieczna, na inną osobę, uważaną za mniej groźną. Spójrzmy na przykład: Osoba doświadcza przemocy psychicznej [...]

  Jak działają niedojrzałe mechanizmy obronne?

  Jakie niedojrzałe mechanizmy obronne wyróżniamy? Są to m.in. Projekcja Zachowania bierno – agresywne Acting out Fantazje schizoidalne Somatyzacja Hipochondryzacja,  Introjekcja Dysocjacja Regresja   Czym jest projekcja? To mylne przypisywanie innym osobom własnych, nieakceptowanych myśli, uczuć lub impulsów, które są źródłem zagrożenia i których nie rozpoznaje się jako własnych. Projekcja obejmuje silne uprzedzenia, odrzucanie bliskości poprzez [...]

  Czym są mechanizmy obronne?

  Czym są mechanizmy obronne? Najprościej możemy powiedzieć, że to metody radzenia sobie z konfliktami wewnętrznymi w celu ochrony osobowości, zmniejszenia lęku, poczucia winy i frustracji. Warto zobrazować to przykładem. Wyobraźmy sobie, że spotkaliśmy osobę, która jest dla nas atrakcyjna. Po wpływem pierwszego wrażenia, tworzymy pozytywny obraz tej osoby, nawiązujemy relację. Po pewnym czasie dowiadujemy się, [...]

  Czym są dojrzałe mechanizmy obronne?

  Czym są dojrzałe mechanizmy obronne? To zazwyczaj świadome i mające dużą wartość „sposoby” przystosowania się do rzeczywistości. Jakie dojrzałe mechanizmy obronne wyróżniamy? Antycypację Tłumienie (Supresję) Humor Sublimację Altruizm Czym jest antycypacja? To zdolność realistycznego przewidywania, że może wystąpić sytuacja stresogenna o charakterze zewnętrznym lub wewnętrznym, jakieś zagrożenie lub utrudnienie. Zdaję sobie z tego sprawę, myślę [...]

  Kategorie kobiet doświadczających przemocy ze strony partnera

  Przyjmując zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa lub współpracując psychologicznie i prawnie z osobami doświadczającymi przemocy warto zauważyć, że mogą one stosować różne strategie zaprzeczania występowaniu przemocy w ich środowisku domowym, wycofywać się z poprzednich zeznań, tworzyć nowe opowieści, a nawet tłumaczyć partnera i brać odpowiedzialność za jego zachowanie. Niejednokrotnie stawiają one granice bezwzględne, których przekroczenie ma [...]

  Czy pozostawanie w związku przemocowym może stanowić racjonalną strategię przetrwania?

  Próby wyjaśnienia pozostawania w związku przemocowym kobiet doświadczających przemocy ze strony partnera naznaczone są wieloma stereotypami, myśleniem tendencyjnym i uproszczeniami. Rozważając te kwestie niewiele się mówi, że takie postępowanie może stanowić racjonalną strategię przetrwania. Kobieta może funkcjonować w specyficznej rzeczywistości, której rytm wyznaczają kolejne fazy cyklu przemocy – od narastania napięcia między partnerami, w której [...]

  Dlaczego nie porusza się tematu przemocy wobec mężczyzn?

  Temat przemocy pojawia się w mediach coraz częściej, coraz głośniej mówi się o różnych jej formach i skutkach. Najczęstszym podawanym przykładem, nierzadko bardzo stereotypowym, jest bita żona. Ale czy zjawisko przemocy wobec mężczyzn nie istnieje? Dlaczego nie porusza się tego tematu głośno?Przede wszystkim obraz mężczyzny jako ofiary kłóci się ze społecznym stereotypem mężczyzny jako silnego, [...]

  Gwałt w małżeństwie?

  Przede wszystkim gwałt sam w sobie, bez względu na to kto jest jego sprawcą i gdzie się dzieje, jest okrutnym działaniem. Nie boli tylko fizycznie, ale zostawia też ogromne piętno psychiczne. Poza tym, inaczej niż w czystej przemocy fizycznej, gwałt pozostawia też poczucie wstydu i “brudu”. Kobiety zgwałcone często nie potrafią się związać z innym [...]

  Jakie są reguły grupy wsparcia?

  1. Co to jest grupa wsparcia? Wsparcie oznacza wzięcie samemu w garść własnych problemów i ich rozwiązanie oraz w ramach własnych możliwości wykazanie własnej inicjatywy. W grupach wsparcia spotykają się ludzie cierpiący na te same choroby, ułomności, problemy psychiczne lub będący w socjalnych sytuacjach konfliktowych. Również rodziny osób, które to dotyczy, ogranizują się w grupach [...]

  Fakty i mity dotyczące przemocy

  „Gdyby chciała, mogłaby odejść…” – te słowa powtarzają wszyscy – rodzina, przyjaciele, znajomi, wreszcie instytucje. Gdyby było to tak proste… Żaba żyje w środowisku, w którym panuje temperatura pokojowa. Żaba wrzucona do garnka z gorącą woda wyskoczy z niego od razu. Ta sama żaba będzie siedziała w garnku przez cały czas, jeśli będziemy garnek z [...]

  Co oznacza w praktyce plan pomocy rodzinie?

  Plan pomocy rodzinie jest formą pracy z rodziną wieloproblemową, polegającą na włączeniu w proces pomocy osób (pracownik socjalny, psycholog, doradca zawodowy, prawnik, pedagog – specjaliści) i instytucji z otoczenia społecznego klienta (Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczne, Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Służba Zdrowia, Kurator, Policja, Instytucje Oświatowe), którzy mogą mieć wpływ na poprawę trudnej sytuacji rodziny, [...]

  Czy przemoc psychiczna boli bardziej?

  Ostatnimi czasy odbierane telefony dotyczą głównie osób doświadczających  przemocy psychicznej tej, której nie widać, tej która boli dłużej i trudniej o niej zapomnieć. Bo zwroty: Jak  wyjdziesz z domu bez mojego pozwolenia to się ośmieszysz…. Zniszczę cię…. I tak nikt ci nie uwierzy…. Sama zachowujesz się jak „psycholka”… Ja ci tak pomagam, a ty jesteś [...]

  Jakie są fazy przemocy?

  Pisząc o fazach przemocy właśnie wpadła mi w ucho piosenka Beaty Kozidrak, której wers: „…mów, niech Twoje słowa zburzą mur…” jest jakże wymowny. Faza narastania napięcia, w której sprawca jest zazwyczaj napięty, czepia się o wszystko. Skutkiem tego są drobne nieporozumienia powodujące dalszy wzrost napięcia. Zaczyna pojawiać się agresja. Energia ofiary jest skoncentrowana na wszystkich [...]

  Czy wiesz jakie prawa ma ofiara przemocy?

  Sprawdź za co prawo ściga sprawców przestępstw przeciwko osobom bliskim! Prawo ściga sprawców przestępstw przeciwko osobom bliskim za: art. 207 §1 k.k. Znęcanie się fizyczne lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny [...]

  Czym jest przemoc i jakie są jej rodzaje?

  Przemoc w rodzinie nie jest jednorazowym aktem. Jest to proces i ma tendencje do powtarzania się. Nie zatrzymana przemoc narasta. Przemoc w rodzinie jest to działanie: intencjonalne i skierowane przeciwko innym członkom rodziny. Przemoc jest zamierzonym działaniem, lub jego zaniechaniem, mającym na celu przejęcie całkowitej kontroli nad ofiarami; naruszające prawa i dobra osobiste ofiar (prawo [...]

  Co daje ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ?

  Treść ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Rozporządzenia : w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” w sprawie wzoru zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie sprawie procedury postępowania przy wykonywaniu czynności odebrania dziecka z rodziny (…) w sprawie [...]

  Czemu służy „niebieska karta”?

  Od 1998r procedura „Niebieskie Karty” przez policjantów była realizowana na mocy zarządzenia Komendanta Głównego Policji. Od 2004 roku na mocy ustawy o pomocy społecznej procedura „Niebieskie Karty” była obligatoryjna dla pracowników socjalnych. Znowelizowana ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie zobowiązała do realizacji procedury „Niebieskie Karty” pięć służb. Zgodnie z art. 9d ust. 1 ustawy o [...]