• Potrzebujesz pomocy napisz: e-mail: pomoc@fundacjaart.pl

  lub poradnia@fundacjaart.pl

  Możesz również zadzwonić: 885 55 22 22

 • Menu

  „Czas dla Rodzin”- wspólny projekt Fundacji A.R.T. oraz OPS WAWER

  Cel projektu „Czas dla Rodzin”: zwiększenie aktywności społeczno – zawodowej, przez objęcie kompleksowym wsparciem, działaniami aktywnej integracji
  o charakterze zawodowym, społecznym i edukacyjnym 10 osób z rodzin
  (9 kobiet i 1 mężczyzny). Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu rodzin wieloproblemowych i zapobieganie trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych poprzez podniesienie ich poziomu wiedzy i umiejętności prawidłowego funkcjonowania, zminimalizowanie skutków pozostawania bez pracy przez przygotowanie do podjęcia zatrudnienia.

  Realizacja:

  w okresie od 01 listopada 2017 r. do 30 kwietnia 2019 r. w partnerstwie
  z Fundacją A. R. T. Projekt wybrany do dofinansowania w ramach konkursu
  nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-035/17 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

  Działania projektu:

  • indywidualne konsultacje z psychologiem
  • indywidualne poradnictwo rodzinne (w tym : pedagogiczne, psychologiczne, psychiatryczne, prawne w zależności od potrzeb rodziny)
  • warsztaty umiejętności wychowawczych dla Rodziców
  • warsztaty kompetencji społecznych
  • warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, blok poświęcony działalności gospodarczej
  • indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym
  • kursy i szkolenia zawodowe podnoszące / dające kwalifikacje zawodowe
  • indywidualne wsparcie pośrednika pracy – przewodnika po rynku pracy
  • Akademia Rodziny- działania społeczne, edukacyjne, kulturalne i sportowe dostosowane do potrzeb rodzin
  • wsparcie edukatora rodziny

  Efekty realizacji projektu:

  • uzyskanie kwalifikacji przez 3 osoby
  • poszukiwanie pracy przez 6 osób
  • znalezienie i utrzymanie pracy przez min. 3 uczestników/ uczestniczki
  • poprawa sytuacji społecznej i zawodowej – pomiar efektywności społecznej na poziomie 34%
  • pomiar efektywności zawodowej na poziomie 22%

  Wartość projektu: 110 000,00 zł, w tym wysokość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego to 88 000,00 zł
  i wkład własny Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy
  22 000,00 zł.

  Kontakt:

  Martyna Korzeniowska                                                             Agnieszka Tobota

  OPS Wawer Zespół Wsparcia Społecznego                           Fundacja A.R.T.

  tel.: 22 872-03-85                                                                       tel.: 601 39 22 44

   

 • Aktualności

  Młodzi ART-yści- osatni przystanek szkolenie z pierwszej pomocy

  Fundacja A.R.T. razem z Fundacją Miejsce Kreatywne w latach 2016-2018 realizuje projekt „Młodzi ART.-yści”. Projekt jest współfinansowany przez [...]

  „Seniorzy wiele warci”- projekt aktywizujący Seniorów.

  Projekt „Seniorzy wiele warci” to wspólny projekt Fundacji A.R.T.  i Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, adresowany do zamieszkujących na [...]

  Młodzi ART-yści edycja 2018

  Fundacja A.R.T. razem z Fundacją Miejsce Kreatywne w latach 2016-2018 realizuje projekt „Młodzi ART.-yści”. Projekt jest współfinansowany przez [...]

  SHE DAY czyli dni świadomej firmy i bezpiecznego pracownika

  Na zlecenie Grupy Żywiec realizowaliśmy eventy profilaktyczne, które miały zwrócić uwagę na zdrowe życie i bezpieczeństwo w miejscu pracy, bo [...]