• Potrzebujesz pomocy napisz: e-mail: pomoc@fundacjaart.pl

  lub poradnia@fundacjaart.pl

  Możesz również zadzwonić: 885 55 22 22

 • Menu

  Dlaczego warto leczyć się u geriatry?

  Z greckiego geras- starość, iatreia-leczenie. Nauka o chorobach i problemach zdrowotnych wieku podeszłego. W różnych krajach opieką geriatryczną są obejmowane osoby od 60 roku życia wg. WHO (Światowej Organizacji Zdrowia) lub tak jak w Polsce od 65 r. życia (kryterium emerytalne wprowadzone przez O. Bismarcka). Pojęcie geriatrii wprowadził w 1909 roku wiedeński lekarz Ignatz Nasher pracujący w Nowym Yorku. O społeczeństwie starym wg. ONZ mówi się gdy liczba osób po 65 r. ż. przekracza 7% co w Polsce nastąpiło 1967 r. Społeczeństwo zaawansowane wiekowo to takie gdzie liczba seniorów stanowi 10%, a Polacy osiągnęli ten odsetek w 1980 r. Od tego momentu pacjenci w wieku podeszłym powinni poruszać się po solidnej, rozbudowanej sieci świadczeń geriatrycznych opartej o fachową kadrę lekarzy specjalistów w zakresie geriatrii oraz pozostałych członków zespołu terapeutycznego tj. pielęgniarki ze specjalizacją geriatryczną, fizjoterapeutów, psychologów, pracowników socjalnych.

  Geriatra pilnie poszukiwany!

  Liczba osób w Polsce w wieku poprodukcyjnym w 2015 r. stanowi 7,38 mln tj. 19,4%, a w 2035 r. będzie 9,62 mln to prawie 27%. W naszym kraju jest 0,2 geriatry na 10 tys. seniorów, a np. w Austrii, Szwecji 4,6 /10 tys.

  Dlaczego warto leczyć się u geriatry?

  Senior jest najczęściej osobą z wieloma schorzeniami lub problemami zdrowotnymi i oczekuje kompleksowego zaspokojenia swoich złożonych potrzeb. Większość chorób  u seniorów przebiega skąpo lub bezobjawowo, często ma odmienny przebieg kliniczny niż u młodszych osób. Zalecana jest duża ilość leków co wiąże się z dużym ryzykiem objawów niepożądanych, ryzykiem wystąpienia zespołów jatrogennych. Lekarz specjalista dokonuje całościowej oceny geriatrycznej (COG) podczas, której diagnozuje kompleksowo stan funkcjonalny i schorzenia osoby po 65 r. ż. Ocenie podlega zdolność wykonywania czynności dnia codziennego (mycie, poruszanie się, przyjmowanie posiłków)
  i czynności złożonych (korzystanie z telefonu, komputera, przyjmowanie leków, prowadzenie gospodarstwa domowego i zarządzania finansami). Analizie poddaje się także funkcje poznawcze dotyczące pamięci i zaburzeń nastroju.  Sprawdzeniu podlegają również narządy zmysłów: wzrok, słuch oraz stan jamy ustnej z uzębieniem. W  trakcie badania ocenia się występowanie wielkich problemów geriatrycznych, t.j.: majaczenie, otępienie, depresja, omdlenia upadki, złamania, nietrzymanie moczu, stolca, występowanie odleżyn. Analizuje się stan odżywienia i zagrożenie wystąpieniem zespołu kruchości co przekłada się na długość przeżycia. Na postawie zebranych informacji uzupełnionych o rozszerzoną diagnostykę zostaje opracowany indywidualny program profilaktyki, leczenia, usprawniania oraz wsparcia, aby jak najdłużej zachować najlepszą jakość życia
  i samodzielność seniora we własnym środowisku. Najlepszym standardem w terapii jest dopasowanie jak najmniejszej ilości leków skutecznych do występujących o seniora schorzeń  z uwzględnieniem  zmian inwolucyjnych (zanikowych) narządów takich jak nerki, wątroby. Taki sposób opieki nad osobami w wieku podeszłym niesie korzyści zdrowotne i ekonomiczne w wymiarze indywidualnym
  i społecznym.

  Autor: dr Monika Jabłońska, specjalista Geriatra; Centrum Medycznego Fundamenti

  Źródło: http://cmfundamenti.pl/dlaczego-warto-leczyc-sie-u-geriatry/

 • Aktualności

  Kupując szkolenie w naszej Fundacji, wspierasz cele statutowe

  Cel jest niczym betonowy fundament, który koniecznie należy położyć, zanim zbudujemy dom. Lisa Mc Innes-Smith Szkolenia odbywają się w formie [...]

  Wspólny projekt Fundacji A.R.T. i Fundacji UNA dla osób doświadczających przemocy.

  Program PATENT NA MOC powstał na bazie doświadczeń naszych Fundacji: ART i UNA w pracy ze zjawiskiem przemocy w Rodzinie na terenie całej Polski. [...]

  Czy warszawiacy są świadomi zjawiska przemocy?

  Zachęcamy do zapoznania się z badaniem, którego główny cel stanowi poznanie opinii dorosłych mieszkańców Warszawy na temat zjawiska przemocy w [...]

  VI FESTIWAL RODZINY w programie telewizji Polsat Rodzina

  VI FESTIWAL RODZINY w programie „Mamma mia” telewizji Polsat Rodzina [...]

 • Facebook
  Twitter
  INSTAGRAM