• Potrzebujesz pomocy napisz: e-mail: pomoc@fundacjaart.pl

  lub poradnia@fundacjaart.pl

  Możesz również zadzwonić: 885 55 22 22

 • Menu

  Dlaczego warto leczyć się u geriatry?

  Z greckiego geras- starość, iatreia-leczenie. Nauka o chorobach i problemach zdrowotnych wieku podeszłego. W różnych krajach opieką geriatryczną są obejmowane osoby od 60 roku życia wg. WHO (Światowej Organizacji Zdrowia) lub tak jak w Polsce od 65 r. życia (kryterium emerytalne wprowadzone przez O. Bismarcka). Pojęcie geriatrii wprowadził w 1909 roku wiedeński lekarz Ignatz Nasher pracujący w Nowym Yorku. O społeczeństwie starym wg. ONZ mówi się gdy liczba osób po 65 r. ż. przekracza 7% co w Polsce nastąpiło 1967 r. Społeczeństwo zaawansowane wiekowo to takie gdzie liczba seniorów stanowi 10%, a Polacy osiągnęli ten odsetek w 1980 r. Od tego momentu pacjenci w wieku podeszłym powinni poruszać się po solidnej, rozbudowanej sieci świadczeń geriatrycznych opartej o fachową kadrę lekarzy specjalistów w zakresie geriatrii oraz pozostałych członków zespołu terapeutycznego tj. pielęgniarki ze specjalizacją geriatryczną, fizjoterapeutów, psychologów, pracowników socjalnych.

  Geriatra pilnie poszukiwany!

  Liczba osób w Polsce w wieku poprodukcyjnym w 2015 r. stanowi 7,38 mln tj. 19,4%, a w 2035 r. będzie 9,62 mln to prawie 27%. W naszym kraju jest 0,2 geriatry na 10 tys. seniorów, a np. w Austrii, Szwecji 4,6 /10 tys.

  Dlaczego warto leczyć się u geriatry?

  Senior jest najczęściej osobą z wieloma schorzeniami lub problemami zdrowotnymi i oczekuje kompleksowego zaspokojenia swoich złożonych potrzeb. Większość chorób  u seniorów przebiega skąpo lub bezobjawowo, często ma odmienny przebieg kliniczny niż u młodszych osób. Zalecana jest duża ilość leków co wiąże się z dużym ryzykiem objawów niepożądanych, ryzykiem wystąpienia zespołów jatrogennych. Lekarz specjalista dokonuje całościowej oceny geriatrycznej (COG) podczas, której diagnozuje kompleksowo stan funkcjonalny i schorzenia osoby po 65 r. ż. Ocenie podlega zdolność wykonywania czynności dnia codziennego (mycie, poruszanie się, przyjmowanie posiłków)
  i czynności złożonych (korzystanie z telefonu, komputera, przyjmowanie leków, prowadzenie gospodarstwa domowego i zarządzania finansami). Analizie poddaje się także funkcje poznawcze dotyczące pamięci i zaburzeń nastroju.  Sprawdzeniu podlegają również narządy zmysłów: wzrok, słuch oraz stan jamy ustnej z uzębieniem. W  trakcie badania ocenia się występowanie wielkich problemów geriatrycznych, t.j.: majaczenie, otępienie, depresja, omdlenia upadki, złamania, nietrzymanie moczu, stolca, występowanie odleżyn. Analizuje się stan odżywienia i zagrożenie wystąpieniem zespołu kruchości co przekłada się na długość przeżycia. Na postawie zebranych informacji uzupełnionych o rozszerzoną diagnostykę zostaje opracowany indywidualny program profilaktyki, leczenia, usprawniania oraz wsparcia, aby jak najdłużej zachować najlepszą jakość życia
  i samodzielność seniora we własnym środowisku. Najlepszym standardem w terapii jest dopasowanie jak najmniejszej ilości leków skutecznych do występujących o seniora schorzeń  z uwzględnieniem  zmian inwolucyjnych (zanikowych) narządów takich jak nerki, wątroby. Taki sposób opieki nad osobami w wieku podeszłym niesie korzyści zdrowotne i ekonomiczne w wymiarze indywidualnym
  i społecznym.

  Autor: dr Monika Jabłońska, specjalista Geriatra; Centrum Medycznego Fundamenti

  Źródło: http://cmfundamenti.pl/dlaczego-warto-leczyc-sie-u-geriatry/

 • Aktualności

  Fundacja A.R.T. poszukuje 2 osób na płatny staż z możliwością zatrudnienia

  Fundacja A.R.T., w związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich, w Priorytecie 1a „Wsparcie działań [...]

  Postaw na solidne fundamenty- Fundacja A.R.T. z dofinansowaniem w PROO 2019-2021

  Fundacja A.R.T. otrzymała dofinansowanie wniosku „WARTo postawić na solidne fundamenty” złożonego w ramach Konkursu ogłoszonego przez Narodowy [...]

  Fundacja A.R.T. w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych

  21.08.2019 Fundacja A.R.T. wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) pod numerem 2.14/00326/2019  Zobacz wpis – ris

  Fundacja A.R.T. organizacją pożytku publicznego

  Zgodnie z decyzją Krajowego Rejestru Sądowego 13.08.2019 roku  Fundacja A.R.T. została wpisana na listę organizacji pożytku publicznego. [...]

 • Facebook
  Twitter
  INSTAGRAM