• Potrzebujesz pomocy napisz: e-mail: pomoc@fundacjaart.pl

  lub poradnia@fundacjaart.pl

  Możesz również zadzwonić: 885 55 22 22

 • Menu

  FINANSOWANIE FUNDACJI A.R.T.

  Zgodnie z par. 9 Statutu Fundacji A.R.T., dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

  1. darowizn, spadków, zapisów;
  2. dotacji i subwencji oraz grantów;
  3. dochodów z majątku Fundacji;
  4. dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.

  Szczególnie ważnym źródłem finansowania Fundacji A.R.T. są darowizny.

  Rodzaje wsparcia:

  1. Wpłaty od Darczyńców – osób fizycznych, jak również od firm.
   Zachęcamy indywidualne osoby do finansowego wspierania Fundacji, choćby niewielkimi wpłatami. Każda wpłata będzie wyrazem identyfikacji z celami, które przyświecają naszej Fundacji. Większe wpłaty umożliwią Fundacji bardziej skuteczną i szybszą realizację tych celów, które Fundacja uważa za najważniejsze.
  2. Fundacja liczy na spadki i zapisy.
   Pragniemy zauważyć, że do grona spadkobierców lub obdarowanych w zapisach mogą należeć organizacje pozarządowe, w tym fundacje posiadające osobowość prawną. Spadek to cywilne prawa i obowiązki majątkowe zmarłego, które z chwilą jego śmierci mogą przejść na oznaczone osoby, niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami lub na organizacje pozarządowe, w tym fundacje. Spadek przekazany Fundacji A.R.T. może obejmować środki pieniężne, jak również nieruchomości i ruchomości, które mogą zostać przeznaczone wyłącznie na realizację jej celów statutowych. Zapis polega na zobowiązaniu spadkobiercy do spełnienia określonego świadczenia majątkowego na rzecz oznaczonej osoby lub organizacji pozarządowej, w tym fundacji.  Celem zapisu jest zatem przeznaczenie dla Fundacji A.R.T. korzyści majątkowej na wypadek śmierci spadkodawcy. Korzyść ta może zostać przeznaczona wyłącznie na realizację celów statutowych Fundacji.

   Fundacja A.R.T. może prowadzić DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ.

  3. Szkolenia, konferencje, eventy
   Środki pozyskane z organizowanych aktywności edukacyjnych stanowią ważne źródło finansowania działalności Fundacji.

           Lista szkoleń dostępna jest na stronie Szkoły Praktycznych Umiejętności Społecznych http://spus.edu.pl/

  1. Reklama na portalach internetowych
   Środki pozyskane z działalności reklamowej są jedynym ze źródeł finansowania działalności Fundacji.

            Działania reklamowe możemy świadczyć na następujących stronach:

  Chcesz się dowiedzieć więcej zadzwoń do nas: 88 555 22 22 lub napisz pomoc@fundacjaart.pl