• Potrzebujesz pomocy napisz: e-mail: pomoc@fundacjaart.pl

  lub poradnia@fundacjaart.pl

  Możesz również zadzwonić: 885 55 22 22

 • Menu

  „Mały krok + zmiana = SUKCES na rynku pracy” projekt realizowany wspólnie przez Fundację A.R.T. oraz OPS WAWER

  Cel projektu „Mały krok + zmiana = SUKCES na rynku pracy” : aktywizacja społeczno – zawodowa 20 osób (15 kobiet i 5 mężczyzn, w tym
  min. 2 osób z niepełnosprawnościami) zamieszkałych w województwie mazowieckim, na terenie Dzielnicy Wawer, w wieku aktywności zawodowej, nieaktywnych, biernych zawodowo, bezrobotnych, z III profilem pomocy, korzystających z PO PŻ, potrzebujących wsparcia by sprostać wymaganiom na rynku pracy., które są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

  Realizacja: w okresie od 01 września 2017 r. do 28 lutego 2019 r. w partnerstwie z Fundacją A. R. T. Projekt wybrany do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-028/16 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

  Działania projektu:

  • praca socjalna
  • wsparcie pielęgniarki / edukatora zdrowotnego
  • konsultacje z psychologiem
  • konsultacje z doradcą zawodowym
  • przewodnik po rynku pracy
  • indywidualne konsultacje ze specjalistami (np. poradnictwo prawne, rodzinne)
  • warsztaty kompetencji społecznych w tym dla rodziców blok komunikacji
   z dziećmi
  • warsztaty aktywnego poszukiwania pracy
  • kursy i szkolenia zawodowe / zajęcia szkolne związane z uzupełnieniem wykształcenia

  Efekty realizacji projektu:

  • uzyskanie kwalifikacji przez 5 osób
  • poszukiwanie pracy przez 12 osób
  • znalezienie i utrzymanie pracy przez min. 6 uczestników/ uczestniczek
  • poprawa sytuacji społecznej i zawodowej – pomiar efektywności społecznej na poziomie 34%
  • pomiar efektywności zawodowej na poziomie 22%

  Wartość projektu: 204 412,50 zł, w tym wysokość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego to 163 529,94 zł
  i wkład własny Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy
  40 882,56 zł.

  Kontakt                                                                                                       

  Agnieszka Wysocka                                                                            Agnieszka Tobota

  OPS Wawer Zespół Wsparcia Społecznego                                   Fundacja A.R.T.

  tel.: 22 872-03-85                                                                               tel.: 601 39 22 44

   

   

 • Aktualności

  Warsztaty dla całych Rodzin w Rodzinnej Klubokawiarni Praskiej

  RODZINNA KLUBOKAWIARNIA PRASKA to nazwa przywodząca na myśl ciepło i zapach kawy i herbaty, niezobowiązującej przestrzeni klubowej, miejsca [...]

  Czytamy „Wesele”

  Zapraszamy 2 września w godzinach 15.00 – 18.00 do udziału w akcji Narodowe Czytanie 2017. W tym roku w głosowaniu internautów wybrano na jego [...]

  „Czas dla Rodzin”- wspólny projekt Fundacji A.R.T. oraz OPS WAWER

  Cel projektu „Czas dla Rodzin”: zwiększenie aktywności społeczno – zawodowej, przez objęcie kompleksowym wsparciem, działaniami aktywnej [...]