• Potrzebujesz pomocy napisz: e-mail: pomoc@fundacjaart.pl

  lub poradnia@fundacjaart.pl

  Możesz również zadzwonić: 885 55 22 22

 • Menu

  O nas

  Działalność Fundacji A.R.T  najlepiej oddają trzy hasła:

  #Aktywizujemy #Ratujemy #Tworzymy

  które najefektywniej opisują działania Fundacji.

  #Aktywizujemy do działania, pokazujemy jak spędzać czas z najbliższymi i dlaczego warto „komunikować się”, a nie „komunikować…”.

  #Ratujemy gdy Ty lub Twoi najbliżsi napotykają w swoim życiu problemy, w których potrzebują pomocy.

  #Tworzymy kampanie, warsztaty, które ukazują źródło problemu, na który chcemy zwrócić uwagę. Prowadzimy badania i analizy poszerzające wiedzę o problemie oraz stanowiące podstawę projektowania działań.

  Cele projektu A.R.T.

  Projekt został stworzony w celu:

  • Podejmowania działań prewencyjnych jako pomoc dzieciom krzywdzonym i ich rodzinom.
  • Podejmowania wszelkich form pomocy i inicjatyw zmierzających do zapobiegania i przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci, oraz jego skutkom.
  • Podejmowania innych działań na rzecz ochrony praw dziecka.
  • Udzielania pomocy materialnej i niematerialnej dla dzieci utalentowanych lub potrzebujących.
  • Pozyskiwania funduszy na seminaria dla rodziców i wychowawców dzieci krzywdzonych.

  Zamierzamy realizować swoje cele w szczególności przez:

  • Podejmowanie i organizację działań psychologicznych, pedagogicznych, medycznych i prawnych na rzecz dzieci krzywdzonych i ich rodzin.
  • Organizowanie i pomoc w działaniach szkoleniowych, prowadzenie wykładów, sympozjów, seminariów, warsztatów naukowych, konferencji mających za zadanie przekazywanie wiedzy i wymianę doświadczeń.
  • Wspieranie akcji służących celowi projektu A.R.T. oraz popieranie innowacyjnych projektów w tej dziedzinie.
  • Prowadzenie działalności badawczej, informacyjnej, edukacyjnej i popularyzatorskiej w zakresie problematyki krzywdzenia dzieci i przestrzegania praw dziecka, jak również pomoc ich rodzinom.
  • Pomoc materialną i niematerialna dla nieuleczalnie chorych dzieci i młodzieży, w tym zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego oraz lekarstw.
  • Organizowanie akcji charytatywnych, których celem będzie zebranie środków, w szczególności poprzez: wystawy, zbiórki, aukcje internetowe, odczyty.
  • Wspieranie inicjatyw w następujących obszarach: kultury, edukacji, sportu, których celem będzie aktywizacja „trudnej młodzieży”.
  • Organizowanie konkursów dla dzieci i młodzieży, udzielenie stypendiów, zapomóg i innych form pomocy.
  • Ścisła współpraca z instytucjami państwowymi, organizacjami pozarządowymi, a szczególnie: ze szkołami, domami dziecka, izbami dziecka.