• Potrzebujesz pomocy napisz: e-mail: pomoc@fundacjaart.pl

  Możesz również zadzwonić: 885 55 22 22

 • Menu

  Podsumowanie konferencji „Marki Rozwiązań”

  4 grudnia 2019 r. odbyła się konferencja „Skuteczność samorządu w kontekście profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Bariery i wyzwania.” w MCER – Mareckie Centrum Edukacyjno-Rekreacyjne.

  Pomysłodawczyni wydarzenia Pani Magdalena Rogalska-Kusarek – Dyrektor Ośrodek Pomocy Społecznej w Markach zaprosiła do organizacji tego wydarzenia Fundację A.R.T., która od 2008 roku prowadzi programy przeciwdziałania przemocy w rodzinie, bezpłatne konsultacje prawników, psychologów, warsztaty dla młodzieży.

  Honorowym patronatem wydarzenie objął Pan Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik oraz PARPA, Pedagogium, Fundacja UNA.

  W ramach konferencji zostały omówione różne aspekty działań służb i instytucji zajmujących się przemocą fizyczną, psychiczną i ekonomiczną w rodzinie. Rozmawialiśmy o skuteczności działań i profilaktyce uzależnień i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie bowiem skuteczna profilaktyka zmniejsza występowanie przemocy w rodzinie, jej skutki oraz zmniejsza koszty związane z leczeniem uzależnień. Skuteczność przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest wynikiem dobrej współpracy wielu partnerów społecznych i instytucji, urzędów. Dlatego powstała idea stworzenia Zespołów Interdyscyplinarnych, niestety która w Polsce wciąż opiera  się na działalności służb instytucji pomocy społecznej i policji. Efektywność Zespołów byłaby większa, gdyby w proces przeciwdziałania przemocy aktywnie włączyli się przedstawiciele służby zdrowia, kuratorów i przedstawiciele oświaty, gdyż kryzys rodziny, wielość oraz złożoność problemów, które dotykają jej członków wymaga kompleksowego podejścia, systemowych rozwiązań, wsparcia w formie zintegrowanych, interdyscyplinarnych działań.

  W związku z tym zaprosiliśmy bardzo liczną grupę przedstawicieli różnych instytucji, służb, organizacji.W konferencji uczestniczyło 160 osób: Dyrektorzy i pracownicy Ośrodków Opieki Społecznej w Wołominie, Ząbkach, Legionowie, Poświętnem, Jadowie, Strachówce, Zielonce, Dąbrówce, Kobyłce, Radzyminie, Tłuszczu, Wyszkowie, Jabłonie, kuratorzy, Przewodniczący Zespołów Interdyscyplinarnych, Przewodniczący Gminnych Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych, przedstawiciele Komend Policji, urzędnicy, dyrektorzy domów dziecka, prowadzący rodzinne domy dziecka, dyrektorzy szkół podstawowych i przedszkoli, pedagodzy, psycholodzy oraz pracownicy organizacji pozarządowych  powiatu Wołomińskiego.

  Dziękujemy gościom specjalnym, którzy opowiedzieli o swoich doświadczeniach, o tym co wydarzyło się po zgłoszeniu problemu służbom.

  Dziękujemy wszystkim prelegentom, którzy mówili o przeciwdziałaniu przemocy nawiązując do swoich profesji, doświadczeń, praktyki:

  Panu Jackowi Orych Burmistrzowi Miasta Marki oraz Panu Piotrowi Oniszk – p.o. Kierownika Biura Edukacji Społecznej w Wydziale Profilaktyki Uzależnień Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

  Pani sędzi Annie Marii Wesołowskiej, która od lat szerzy wiedzę, wspiera rozwój edukacji prawnej, w szczególności dzieci i młodzieży i zwraca uwagę na „walkę” dzieci o rodzinę, na ich trudności Wykład Pani sędzi „Budowanie szczęśliwej i bezpiecznej rodziny w świetle współczesnych zagrożeń.” spotykał się z ogromnym aplauzem.

  Dziękujemy Rzecznikowi Praw Obywatelskich Panu dr Adamowi Bodnarowi oraz Pani Dyrektor Magdalenie Kuruś z Zespołu ds. Równego Traktowania w Biurze Rzecznika, która wystąpiła w jego imieniu i wskazała na nierozwiązane problemy sytuacji osób z niepełnosprawnościami. Zwróciła uwagę na potrzebę wdrożenia przepisów o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej („Konwencji Stambulskiej’).

  Panu Adamowi Nyki wiceprzewodniczącemu Monar terapeucie, których mówił o nowych wyzwaniach w terapii uzależnień od środków psychoaktywnych, o nowych formach uzależnień. Dzielił się swoimi doświadczeniami z wieloletniej pracy z osobami uzależnionymi, w tym młodzieżą, które wspiera w dążeniu do trzeźwości.

  Panu Robertowi Damskiemu, komornikowi, który mówił o niepłaceniu alimentów w kontekście przemocy, o tym jak to wygląda w praktyce, , czy może to również być forma przemocy. Jego wystąpienie zrobiło ogromne wrażenie na uczestnikach.

  Nadkomisarzowi Mariuszowi Pawlakowi, Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Wołominie, który przedstawił dane i mówił o interwencjach związanych z przemocą domową, które są jednymi z najtrudniejszych.

  Za udział w debacie dziękujemy: Monice Wieja-Baczyńska, Robertowi Ziębińskiemu, Agnieszka Popławskiej oraz Robertowi Smyczyński.

   

   

   

   

   

   

 • Aktualności

  Kampania „POWIEDZ O TYM KOMUŚ”

  W dniach 25 listopada – 10 grudnia rozpoczynamy kampanię „Powiedz o TYM komuś”, dotyczącą przeciwdziałania przemocy. Kampania wpisze się w [...]

  Kaufland Partnerem spotkań w Fundacji A.R.T.

  Fundacja A.R.T. od ponad 10 lat prowadzi różnego rodzaju aktywności dla rodzin, młodzieży, seniorów. Obejmują one zajęcia pro-zdrowotne, [...]

  „Razem mamy MOC” dofinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

  Przeciwdziałanie skutkom epidemii covid – 19 to również wsparcie osób, u których pandemia i związana z nią przymusowa izolacja społeczna [...]

  A niech to szlagier – koncerty międzypokoleniowe

    Robert Lipka i Fundacja ART zapraszają na międzypokoleniowe A NIECH TO SZLAGIER, które odbędą się w Ogródku Domu Samotnej Matki i Dziecka [...]