• Potrzebujesz pomocy napisz: e-mail: pomoc@fundacjaart.pl

    lub poradnia@fundacjaart.pl

    Możesz również zadzwonić: 885 55 22 22

  • Menu

    Poradnia meilowa

    „Poradnia mailow@” jest projektem, który ma za zadanie zapewnienie mieszkańcom miast i miasteczek, a także osobom mieszkającym poza granicami naszego kraju wsparcia i poradnictwa z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Szczegółowym celem jest prowadzenie poradnictwa prawnego i psychologicznego w formie poradni mailowej, prowadzenie grup wsparcia oraz utworzenie i doskonalenie bazy instytucji pomagających w rozwiązaniu problemów związanych z przemocą w rodzinie.