• Potrzebujesz pomocy napisz: e-mail: pomoc@fundacjaart.pl

  Możesz również zadzwonić: 885 55 22 22

 • Menu

  Wsparcie dla Rodzin

  Przedstawiamy Państwu  listę placówek, których oferta skierowana jest do całych Rodzin.

   


  Fundacja A.R.T.

  Od 2008 r., Działalność statutowa Fundacji A.R.T  opiera się na trzech hasłach:

  #Aktywizujemy #Ratujemy #Tworzymy

  #Aktywizujemy do działania. #Ratujemy osoby potrzebujące, niesamodzielne, doświadczające przemocy, zagrożone wykluczeniem społecznym. #Tworzymy kampanie, warsztaty, które ukazują źródło problemu, na który chcemy zwrócić uwagę. Prowadzimy badania i analizy poszerzające wiedzę o problemie oraz stanowiące podstawę projektowania działań.

  W ramach statutowej działalności zapraszamy na konsultacje z prawnikiem, psychiatrą, psychologiem, psychologiem dziecięcym, coachem rodzinnym, logopedą, terapię krótkoterminową.

  Szczegóły: projekty@fundacjaart.pl lub telefonicznie: 888 555 222

  Konsultacje świadczone są w Rodzinnej Klubokawiarni Praskiej.


  Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej

  W skład WOIK wchodzą:

  • Punkt Interwencyjny: Pl. Dąbrowskiego 7, 00 – 057 Warszawa (Śródmieście), tel. 22 837 55 59, 535 430 902; e-mail: punkt.interwencyjny@woik.waw.pl; czynne: pon-pt. 8.00-20.00

  Oferta: krótkoterminowa pomoc psychologiczna dla osób w kryzysie psychicznym, uzupełniona o pomoc prawną i konsultacje psychiatryczne

  • Dział Interwencji Kryzysowej: ul. 6 Sierpnia 1/5, 02-843 Warszawa (Ursynów), tel. 22 855 44 32, 514 202 619; e-mail: interwencjakryzysowa@woik.waw.pl; czynne: całodobowo

  Oferta: krótkoterminowa pomoc psychologiczna dla osób w kryzysie psychicznym, uzupełniona o pomoc prawną i konsultacje psychiatryczne; poradnictwo socjalne, tymczasowe schronienie w Hostelu WOIK

  • Poradnia ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie: ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa (Mokotów), tel. 22 845 12 12, 667 833 400, e-mail: poradnia-przemocdomowa@woik.waw.pl; czynne: pon-pt. 8.00-20.00

  Oferta:  pomoc psychologiczna (krótko i długoterminowa, indywidualna, dla par,  grupowa) dla osób/rodzin z Warszawy, których dotyczy problem przemocy w rodzinie (doznających przemocy obecnie lub w przeszłości, stosujących przemoc, świadków przemocy) uzupełniona o pomoc prawną i konsultacje psychiatryczne.


   

  Towarzystwo Pomocy Młodzieży

  TPM powstało, aby nieść pomoc młodzieży od 15 r.ż. i jej rodzicom/opiekunom z terenu Warszawy i okolic w rozwiązywaniu problemów oraz aby towarzyszyć im i wspierać  w trudnych sytuacjach życiowych w domu, szkole, pracy, środowisku rówieśniczym, a następnie podejmować różnorodnych działań ukierunkowanych na pełny rozwój młodego człowieka .

  W ramach programu „ZAPEWNIENIE POMOCY SPECJALISTYCZNEJ OSOBOM I RODZINOM DOZNAJĄCYM RÓŻNYCH FORM PRZEMOCY”  zapraszamy młodzież w wieku 15 – 26 lat z rodzin dotkniętych przemocą i jej rodziny z terenu Warszawy, zwłaszcza rodziny z problemem alkoholowym i zagrożone wykluczeniem społecznym.

  Oferujemy:

  – pomoc psychologiczną indywidualną i rodzinną

  – konsultacje prawne

  – warsztaty dla młodzieży – najbliższe warsztaty po wakacjach

  – grupę psychoedukacyjną dla młodzieży – rusza od grudnia 2018

  Adres strony: www.tpm.org.pl, email:tpm@tpm.org.pl, numer telefonu: 508-350-320, 22/887-88-05;


  Fundacja Centrum Praw Kobiet

  CPK organizacja pożytku publicznego (0000188668), której misją jest działanie na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn w życiu publicznym oraz w rodzinie. Ponadto Centrum Praw Kobiet  udziela kompleksowej pomocy kobietom, których prawa są łamane, w szczególności kobietom  doświadczającym różnych form przemocy i dyskryminacji, m.in. ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, sytuację rodzinną.

  Oferta: Doradztwo prawne, doradztwo psychologiczne, doradztwo socjalno-zawodowe

  Telefon zaufania (22) 621 35 37 oraz 24h telefon interwencyjny 600 07 07 17 / Asysty sądowe/ Schronisko dla kobiet/ Warsztaty oraz spotkania edukacyjne w ramach Akademii Mocy Kobiet / Poradniki, broszury, ulotki, raporty i inne publikacje na temat praw kobiet oraz przemocy wobec kobiet

  Kontakt:  tel/faks: (22) 622-25-17 / www. cpk.org.pl


   

  Chcesz dodać placówkę prześlij nam dane na adres: projekty@fundacjaart.pl

  Fundacje, stowarzyszenia działające społecznie nie ponoszą kosztów wpisu, miejsca komercyjne wpłacają jednorazową darowiznę w wysokości 50 zł na cele statutowe Fundacji A.R.T.